Elveguide: Ørretens standplasser


Bilde er hentet fra boken "Fiskelykke" av Arne Henning Grønlien.


Typiske standplasser for elveørreten er bak og foran større steiner, i dyprenner, i dypere kulper og bakevjer, under fossestryk, overhengende kanter langs bredden, eller der elva har gravd seg inn under bredden.


Ørreten stiller seg slik for å kunne plukke drivende mat uten at det koster for mye krefter.


Hvis du fisker i ei større elv med normal vannstand til stor vannstand finner du gjerne fisken i utløpet til hølen. Her står den oftes om morgenen og kvelden og samler mat som driver forbi.

På høylys dag er den litt mer sky, og søker derfor opp i de dypere delen av hølene.


I elva kan du meite ørret på flere måter.Dupp, bunnsøkke, spinner, sluk.I ei stor elv så er bunnmeite best mener jeg. Men i ei elv eller en bekk med mye rusk og rask på bunnen er det best med dupp. I mellomstore elver,med jevne bunn og strømforhold er frilinemeite svært bra.Kilde: http://snipsoyrvatnet.no/fisketips

Kontakt oss:

e-post: fishon@fishon.no

Telefon: 99 36 82 83

Følg oss på sosiale medier

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram